Monday, March 19, 2007

Perkara Membatalkan Iman (Syirik)


1. PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN

1. MAKSUD IMAN

-DARI SEGI BAHASA : percaya
-DARI SEGI ISTILAH : membenarkan dalam hati, mengakui dengan lidah dan beramal
dengan anggota

2. KEPENTINGAN IMAN DALAM KEHIDUPAN SEORANG MUSLIM

-membentuk insan muslim sejati
-supaya istiqamah dalam ibadat
-melahirkan generasi berakhlak mulia

3. PERKARA-PERKARA YANG BOLEH MEMBATALKAN IMAN

SYIRIK

MAKSUD : menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'alnya

JENIS-JENIS SYIRIK :

1. Syirik Jali
- Maksud : perlakuan syirik secara terang-terangan

- Contoh :
- menyembah patung dan berhala
- menyembah bulan atau matahari
- mengaku nabi Isa sebagai anak tuhan

- Akibat :
- rosak akidah
-berdosa besar
-mendapat azab di akhirat

2. Syirik Khafi
- Maksud : tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat terutama dalam ibadat

- Contoh :
- riak (menunjuk-nunjuk kehebatan diri)
- ujub (mengagumi diri sendiri)
- takbur (membangga diri)

- Akibat :
- dibenci masyarakat
- hilang kawan dan sahabat
- sukar menerima pandangan orang lain

3. Perbuatan mensyirikkan Allah haram kerana :

- Ia membatalkan iman seseorang
- Orang yang mengamalkan perbuatan itu dengan sendirinya menafikan kekuasaan Allah
- Masyarakat menjadi bimbang dan seterusnya terikut-ikut terhadap pantang larang kesan
dari kepercayaan syirik
- Mencemarkan kesucian agama Islam

4. Cara mengelak perbuatan syirik

- Masyarakat Islam hendaklah didedahkan dengan ajaran Islam secara meluas
- Tanamkan keyakinan yang teguh terhadap kekuasaan Allah bermula dari kanak-kanak lagi
- Masyarakat Islam hendaklah didedahkan dengan pengetahuan bahaya syirik

5. Kesan syirik
- Membatalkan iman
- Hilang keyakinan terhadap kekuasaan Allah
- Dimurkai Allah

Sunday, March 18, 2007

Perkara Membatalkan Iman (Kufur)

KUFUR

MAKSUD :

- Tidak percaya kepada Allah serta mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi
Muhammad S.A.W

JENIS-JENIS KUFUR :

1. Kufur Hakikat :

- Maksud : Ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh
Rasulullah
s.a.w

- Contoh :
* Tidak mengakui balasan diakhirat
* Menolak hukum yang terdapat dalam al-quran
* Menyatakan solat fardhu merugikan masa
* Menyatakan berpuasa ramadhan melemahkan ekonomi

2. Kufur Nikmat :

- Maksud : Mengingkari Allah sebagai pemberi nikmat kepada manusia dan makhluk ciptaan

- Contoh :
* Menggunakan nikmat kejalan maksiat
* Enggan mengeluarkan zakat / sedekah
* Boros membelanjakan hartaFAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN SESORANG ITU BOLEH MENJADI KUFUR :

1) Pegangan agama yang lemah menyebabkan seseorang tidak dapat membezakan antara
perbuatan yang membawa dosa atau pahala

2) Terpengaruh dengan hawa nafsu yang inginkan keseronokan dan kebebasan
kesempitan hidup menyebabkan seseorang sanggup melakukan kufur untuk
memenuhi keperluan hidup

* SOALAN LATIHAN :
(Sila jawab soalan ini dan hantarkan selewat-lewatnya Jumaat ini)

1) Nyatakan tiga kesan perbuatan kufur kepada seseorang ?
2) Berikan maksud kufur hakikat.
3)Senaraikan dua contoh kufur nikmat.